نویسنده = اردشیر محمدی
بررسی چالش‌های مقابله با سامانه‌های هواپیمای بدون سرنشین

دوره 19، شماره 63، خرداد 1402، صفحه 199-227

10.22034/qjmst.2023.553068.1709

اردشیر محمدی؛ حسین نواده توپچی؛ ایرج فروزان؛ حسین شکوهی؛ ابراهیم ایجابی


تخصیص سلاح در سامانه‎های موشکی

دوره 9، شماره 25، آذر 1392، صفحه 151-163

پیمان خرازیان؛ اردشیر محمدی


ویژگی های ارتباطی شبکه های C4I در میدان نبرد

دوره 7، شماره 17، شهریور 1389، صفحه 117-130

اردشیر محمدی