نویسنده = ایرج بختیاری
تبیین نقش جنگ سایبری در جنگ‌های آینده

دوره 10، شماره 28، شهریور 1393، صفحه 47-74

ایرج بختیاری


گرایشات روزافزون به C4I2SR و ارتباط آن با سناریوی هند-پاکستان

دوره 8، شماره 20، خرداد 1390، صفحه 135-157

محمود عاتف؛ ایرج بختیاری؛ آرمین سخاوت پور


انقلاب در امور نظامی و کشورهای در حال توسعه

دوره 7، شماره 17، شهریور 1389، صفحه 5-26

ایرج بختیاری