نویسنده = ابراهیم ایجابی
تبیین موانع فعالیت های عوایدزای داخلی آجا

دوره 15، شماره 48، شهریور 1398، صفحه 121-142

10.22034/qjmst.2019.36896

میرحسین موسوی؛ ابراهیم ایجابی؛ محمد طایر


تأثیر تضعیف ارتش ترکیه به واسطه کودتای 2016 بر امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران

دوره 14، شماره 44، شهریور 1397، صفحه 5-23

صابر رستم پور؛ حسین ولی‌وند زمانی؛ ابراهیم ایجابی؛ محسن مرادیان


تأثیر به‌کارگیری شبیه‌سازها جهت ارﺗﻘاء آموزش خلبانان بال ثابت هوانیروز

دوره 13، شماره 42، اسفند 1396، صفحه 31-61

حمید محمد حسین؛ تورج زین الدین؛ ابراهیم ایجابی


بررسی کارکردهای مهندسی رزمی در جنگ های ترکیبی

دوره 13، شماره 41، آذر 1396، صفحه 55-85

ابراهیم ایجابی؛ عباس ابراهیمیان


الزامات پیاده‌سازی نظام اقتصاد مقاومتی در سایه فرهنگ‌سازمانی آجا

دوره 11، شماره 32، شهریور 1394، صفحه 147-164

بهزاد تقوی فرهی؛ ابراهیم ایجابی


مدل انتخاب و تخصیص بهینه پروژه‌های آموزشی و پژوهشی آجا با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی

دوره 10، شماره 29، آذر 1393، صفحه 5-23

حسین ولی‌وند زمانی؛ محمدتقی پرتوی؛ ابراهیم ایجابی


ارزیابی و انتخاب تانک‌ها در میدان نبرد با استفاده از روش تاپسیس

دوره 9، شماره 24، شهریور 1392، صفحه 27-43

ابراهیم ایجابی؛ احسان علی اکبری؛ علی نیازی


تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی به کمک مدل‌های شبیه‌سازی

دوره 8، شماره 22، اسفند 1390، صفحه 51-66

ابراهیم ایجابی؛ حسن قاضی؛ حجت ملک محمدی


نقش نانوفناوری در پدافند جنگ‌های نوین

دوره 2، شماره 2، خرداد 1384، صفحه 25-41

ابراهیم ایجابی


هنر مدلسازی در پژوهش عملیاتی

دوره 2، شماره 2، خرداد 1384، صفحه 100-111

ابراهیم ایجابی


آشنایی با پژوهش عملیاتی (OR)

دوره 1، شماره 1، اسفند 1383، صفحه 73-80

ابراهیم ایجابی