نمایه نویسندگان

آ

 • آقامحمدی، صمد کاربرد سامانه‌های هوشمند تصمیم‌گیری خبره برای انتخاب تاکتیک‌های مناسب پدافند هوایی [دوره 6، شماره 13، 1388، صفحه 15-25]

ا

 • اسکندری پور، تورج انضباط عاملی مؤثر در تصمیم‌گیری و تعیین خط مشی در سازمان‌های نظامی [دوره 6، شماره 14، 1388، صفحه 111-130]

ب

 • بختیاری، ایرج کاربرد سامانه‌های هوشمند تصمیم‌گیری خبره برای انتخاب تاکتیک‌های مناسب پدافند هوایی [دوره 6، شماره 13، 1388، صفحه 15-25]

ت

 • توکل، اکبر حفاظت از نیروها، مهم‌ترین چالش ناتو در افغانستان [دوره 6، شماره 13، 1388، صفحه 5-14]

ح

 • حق‌جو، نادر راهبرد سه جانبه؛ یک روش برای تدوین راهبرد رقابتی نیروهای مسلح [دوره 6، شماره 14، 1388، صفحه 45-56]

خ

 • خطیر، غلامرضا ویژگی های جنگ های مبتنی بر سلاح های هوشمند [دوره 6، شماره 15، 1388، صفحه 65-82]

ر

 • رحمان زاده، بهروز جنگ ناهمتراز بالقوه بر علیه کشور واقدامات بازدارنده متقابل [دوره 6، شماره 15، 1388، صفحه 45-64]
 • رحیمی، غلامرضا چالشهای اصلی رژیم اشغالگر قدس [دوره 6، شماره 13، 1388، صفحه 99-108]

ز

 • زنوزی، عباس نقش پژوهش عملیاتی در آماد و پشتیبانی نبردهای آینده [دوره 6، شماره 13، 1388، صفحه 89-98]

س

 • سیاری، حبیب‌الله الگوی موازنه قدرت در راهبردهای امنیتی خیلج فارس [دوره 6، شماره 14، 1388، صفحه 6-21]

ص

 • صارمی، کریم توزیع لجستیک مشترک (مفهوم یکپارچگی مشترک) [دوره 6، شماره 13، 1388، صفحه 51-63]

ط

ع

 • عسگری، شاداب عوامل اجتماعی در مهندسی شایعه [دوره 6، شماره 13، 1388، صفحه 65-87]

م

 • مرئی، سیدمجتبی فشار روانی شغلی در نیروهای نظامی و شیوه‌های مقابله با آن [دوره 6، شماره 14، 1388، صفحه 93-110]
 • ملکی، غلامرضا کاربردهای مخابرات نوری بدون کابل در جنگ شهری [دوره 6، شماره 15، 1388، صفحه 33-44]
 • مومنی فرد، حسین کاربرد نظامی سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 6، شماره 15، 1388، صفحه 107-122]

ن

 • نعمتی، افشین کاربد آب به عنوان مانع در عملیات پدافندی [دوره 6، شماره 15، 1388، صفحه 83-106]
 • نوروزانی، شهرام فرهنگ نظامی ایران و بازدارندگی تهاجم نظامی امریکا [دوره 6، شماره 13، 1388، صفحه 27-50]
 • نیازی، علی مقابله زیگزاگی با دشمن فرامنطقه‌ای در جنگ ناهمتراز [دوره 6، شماره 14، 1388، صفحه 22-44]