نمایه نویسندگان

آ

ا

 • اسنو، دان دکترین نظامی [دوره 7، شماره 19، 1389، صفحه 115-125]

ب

 • بختیاری، ایرج انقلاب در امور نظامی و کشورهای در حال توسعه [دوره 7، شماره 17، 1389، صفحه 5-26]

پ

 • پرواس، سید رضا راهی برای بازدارندگی و کم نمودن از مخارج نظامی با استفاده از سلاح های متعارف [دوره 7، شماره 16، 1389، صفحه 5-22]

ت

 • تقواطلب، شیرزاد تدبیر و چگونگی بکاربردن عوامل توان رزمی در محیط عملیاتی [دوره 7، شماره 17، 1389، صفحه 28-40]
 • تقوی فرهی، بهزاد همت و تلاش مضاعف با رویکرد تفکر سیستمی در سازمان ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 16، 1389، صفحه 23-38]

د

 • درو، دنیس دکترین نظامی [دوره 7، شماره 19، 1389، صفحه 115-125]

ز

 • زند وکیلی، محمود بازرسی کشتی های جمهوری اسلامی ایران توسط آمریکا، یک راهبرد یا یک تاکتیک جنگی [دوره 7، شماره 16، 1389، صفحه 39-60]

س

 • سالمی، برزو روند پیشرفت سامانه های زرهی و ضد زره در یگان های زرهی [دوره 7، شماره 16، 1389، صفحه 61-72]
 • سزا، امیرهوشنگ به کارگیری گردان های مهندسی رزمی در شرایط ناهمتراز [دوره 7، شماره 16، 1389، صفحه 73-86]
 • سعادت راد، علیرضا آموزه هایی از جنگ ناهمتراز ((گذشته تا حال)) [دوره 7، شماره 16، 1389، صفحه 87-102]
 • سلیم پناه، پرویز اقیانوس هند و قدرت دریایی جمهوری اسلامی ایران در قرن 21 [دوره 7، شماره 17، 1389، صفحه 41-60]

ش

 • شکوهی، حسین توانمندی‌های پهپاد درجنگ‌های آینده [دوره 7، شماره 18، 1389، صفحه 5-17]
 • شیدایی، محمدرضا بررسی عملکرد و نقاط قوت رادارهای ماوراء افق باند اچ-اف در کشف اهداف [دوره 7، شماره 17، 1389، صفحه 61-78]

ع

 • عبدی، فریدون سیری اجمالی بر اندیشه نظامی و نظام حاکم بر حوزه جنگ و دفاع در طول تاریخ ایران [دوره 7، شماره 17، 1389، صفحه 79-96]
 • عندلیبی، علی همت توانمندی‌های پهپاد درجنگ‌های آینده [دوره 7، شماره 18، 1389، صفحه 5-17]

ف

ل

م

 • محمدی، اردشیر ویژگی های ارتباطی شبکه های C4I در میدان نبرد [دوره 7، شماره 17، 1389، صفحه 117-130]
 • مینایی، حسین اهمیت نیروی انسانی در پدافند غیرعامل [دوره 7، شماره 18، 1389، صفحه 77-96]