دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بومی‌سازی فرآیند طرح‌ریزی عملیات مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1400

10.22034/qjmst.2022.529024.1527

علیرضا شیخ؛ حمید حسن پور؛ حسین دادوند


چگونگی ایجاد هماهنگی در راستای هم‌افزایی بین هوانیروز و سازمان مدیریت بحران کشور در حوادث غیرمترقبه آینده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1400

10.22034/qjmst.2022.108610.1281

احمدمهدی جمالی؛ تقی دودانگه؛ ابراهیم ایجابی


تعیین و اولویت بندی شاخصه های انتخاب زیر ساخت ابری جهت درگاه‌های الکترونیک آجا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1400

10.22034/qjmst.2022.526559.1516

علی اصغر سالارنژاد


ارتقاء بهره‌وری اساتید دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رضایت‌مندی از خدمات دریافتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

10.22034/qjmst.2022.533422.1558

مجید رجب پور؛ محمدعلی افشار کاظمی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ محسن مرادیان


تحلیل جایگاه بازدارندگی دفاعی در سیاست امنیت ملی ج.ا.ایران در پرونده هسته‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1400

10.22034/qjmst.2022.528720.1525

حسین مهدیان؛ جلال ترکاشوند؛ کامل منیری


تبیین مؤلفه‌های کیفیت‌زندگی‌کاری مؤثر بر بهبود عملکرد خلبانان شکاری (مورد مطالعه: یکی از پایگاه‌های هوایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1400

10.22034/qjmst.2022.540060.1595

بهنام گلشاهی؛ حامد جعفرپور همدانی


اثربخشی آموزش تاب آوری خانوادگی برخودکارآمدی خانواده های نظامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1400

10.22034/qjmst.2022.535331.1569

یاسر حاجی آقانژاد؛ محمد زارع نیستانک؛ فاطمه سادات طباطبائی؛ مهدی داداشی


ارائه یک مدل ریاضی استکلبرگ جهت تخصیص سلاح به هدف با در نظر گرفتن حملات توأم هوایی و زمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.22034/qjmst.2022.543952.1628

نادر شمامی؛ اسماعیل مهدی زاه؛ مهدی یزدانی؛ فرهاد اعتباری


بررسی رابطه هوش هیجانی با رهبری اثربخش در مدیران ستاد نزاجا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22034/qjmst.2022.130444.1426

غلامرضا نصیرپور؛ کامران صادقی کیا


تحلیل فضایی مخاطرات آب‌وهوایی مؤثر بر فعالیت‌های نظامی در نیمه جنوبی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.22034/qjmst.2022.546435.1647

محمد محمدی؛ بهلول علیجانی؛ محمد حسین ناصر زاده