دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. مکانگزینی پادگان نظامی در شهرستان زنجان با رویکرد پدافند غیرعامل(با استفاده از GIS و MCDA)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1400

10.22034/qjmst.2022.529425.1529

محمد تقی حیدری؛ علیرضا طاهری


2. بررسی اثر سرمایه فکری در عملکرد سازمان‎ با نقش میانجی نوآوری در سازمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1400

10.22034/qjmst.2022.105874.1267

مهدی صمیمی؛ علیرضا میرجمهری


4. شناسایی مهارتهای مدیریتی فرماندهان رده عملیاتی به روش داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1400

10.22034/qjmst.2022.521901.1483

اسماعیل اسدی؛ حاجیه رجبی فرجاد؛ مصطفی لطفی جلال آبادی


5. واکاوی فرآیند طرح‌ریزی راهبردی در بخش‌های دفاعی و غیر دفاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

10.22034/qjmst.2021.246629

رضا شاملو


6. الگوی فرهنگ حفاظت اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1400

10.22034/qjmst.2022.532446.1547

سیروس داودی؛ حمیدرضا نادی؛ حمید کریمی


7. بررسی نقش ارتش ج . ا .ایران در نخستین سال جنگ در مقابله و تثبیت تجاوز ارتش بعث عراق ( جبهه جنوب )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1400

10.22034/qjmst.2022.537632.1581

امین داوری؛ مجتبی سلطانی احمدی؛ محمد علی کاظم بیگی