کلیدواژه‌ها = فرماندهان نظامی
تعداد مقالات: 2
1. کاربردهای داده‌کاوی در تصمیم‌گیری فرماندهان و مدیران نظامی

دوره 11، شماره 31، بهار 1394، صفحه 27-51

محسن مرادیان؛ حسین مومنی فرد؛ محمدتقی پرتوی


2. الگوی اتخاذ راه‌کار مناسب و تصمیم‌گیری بهینه فرماندهان نظامی

دوره 10، شماره 30، زمستان 1393، صفحه 119-139

بهروز تسلیمی کار؛ بهروز تسلیمی کار