کلیدواژه‌ها = دانش
تعداد مقالات: 5
1. بررسی موانع به اشتراک گذاری دانش در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، شماره 55، بهار 1400، صفحه 57-77

10.22034/qjmst.2021.136165.1441

ابراهیم نظری فرخی؛ حسین نظری فرخی


5. رهیافت‌ها و راهبردهای مدیریت دانش با تاکید بر اتاق‌های فکر در آجا

دوره 8، شماره 22، زمستان 1390، صفحه 87-106

اصغر زبرجدی؛ بیژن حیدرپور