کلیدواژه‌ها = ارتش جمهوری اسلامی ایران
تعداد مقالات: 3
2. مدل انتخاب و تخصیص بهینه پروژه‌های آموزشی و پژوهشی آجا با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی

دوره 10، شماره 29، پاییز 1393، صفحه 5-23

حسین ولی‌وند زمانی؛ محمدتقی پرتوی؛ ابراهیم ایجابی


3. بررسی راهکارهای مناسب برای جذب نیروی انسانی کیفی در ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 26، زمستان 1392، صفحه 117-144

محسن خوشدل امامی؛ احمد خادم حسینیه؛ محمد لطفی