کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
تعداد مقالات: 2
1. مخارج دفاعی، تهدیدات خارجی و رشد اقتصادی: مطالعه تجربی ایران

دوره 15، شماره 48، تابستان 1398، صفحه 41-69

ابوالقاسم گل خندان


2. آزمون فرضیه اسلحه و (یا) رفاه در کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پائین

دوره 13، شماره 42، زمستان 1396، صفحه 5-29

محمدحسن فطرس؛ ابوالقاسم گل خندان