نویسنده = ابراهیم تقوی مقدم
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی در تدوین راهبرد‌های نظامی، دفاعی و امنیتی

دوره 15، شماره 49، پاییز 1398، صفحه 49-75

محمد علی زنگنه اسدی؛ ابراهیم تقوی مقدم؛ فرشته بیرامعلی