نویسنده = سید رضا عظیمی
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت اطلاعات

دوره 3، شماره 5، بهار 1385، صفحه 171-182

سید رضا عظیمی