نویسنده = علی نیازی
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی و انتخاب تانک‌ها در میدان نبرد با استفاده از روش تاپسیس

دوره 9، شماره 24، تابستان 1392، صفحه 27-43

ابراهیم ایجابی؛ احسان علی اکبری؛ علی نیازی


4. جنگ فـرماندهی و کنتــرلC2W

دوره 4، شماره 10، زمستان 1386، صفحه 61-74

علی نیازی


5. اطلاعات و جنگ اطلاعات

دوره 3، شماره 5، بهار 1385، صفحه 183-193

علی نیازی؛ بیژن مرادی