نویسنده = محسن مرادیان
تعداد مقالات: 3
1. آشنایـــی با تحقیــق در عملیـــات

دوره 5، شماره 11، تابستان 1387، صفحه 47-67

محسن مرادیان


2. کاستیهای معادلات لانچستر در تبیین صحنه نبرد

دوره 4، شماره 9، تابستان 1386، صفحه 23-35

محسن مرادیان


3. کاستیهای معادلات لانچستر در تبیین صحنه نبرد

دوره 4، شماره 8، تابستان 1386، صفحه 23-35

محسن مرادیان