نویسنده = امیرمهدی سازدار
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و مقایسه و انواع روش‌های کد کذاری کانال در طراحی سامانه های دورسنجی فضایی بر اساس استاندارد CCSDS

دوره 9، شماره 26، زمستان 1392، صفحه 145-160

امیرمهدی سازدار؛ منصور نجاتی جهرمی؛ افشین احمدلو


2. ارائه الگوی الگوریتم رمزنگاری و احراز اصالت در سامانه‌های دورسنجی نظامی

دوره 9، شماره 24، تابستان 1392، صفحه 29-44

امیرمهدی سازدار؛ منصور نجاتی جهرمی؛ جلال راعی؛ افشین احمدلو