نویسنده = افشین احمدلو
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی الگوریتم رمزنگاری و احراز اصالت در سامانه‌های دورسنجی نظامی

دوره 9، شماره 24، تابستان 1392، صفحه 29-44

امیرمهدی سازدار؛ منصور نجاتی جهرمی؛ جلال راعی؛ افشین احمدلو