نویسنده = وحید مرادی
تعداد مقالات: 5
2. مدیریت استعداد هوشمند: رویکردی نوین و عاملی برترساز در جنگ‌های آینده

دوره 12، شماره 37، پاییز 1395، صفحه 111-128

وحید مرادی؛ محمدامین آئینی