نویسنده = داود آذر
تعداد مقالات: 4
1. امکان سنجی به کارگیری هواپیمای سی 130 جهت انجام مأموریت جنگ الکترونیک دورایستای هواپایه

دوره 15، شماره 48، تابستان 1398، صفحه 71-97

حمید حیدری؛ حمید محمد حسین؛ داود آذر


4. تحلیل هرمنوتیک عملیات روانی در عصر نبوت پیامبر اسلام (ص)

دوره 11، شماره 32، تابستان 1394، صفحه 99-120

مهدی رشیدی؛ داود آذر