نویسنده = داود آذر
3. تحلیل هرمنوتیک عملیات روانی در عصر نبوت پیامبر اسلام (ص)

دوره 11، شماره 32، تابستان 1394، صفحه 99-120

مهدی رشیدی؛ داود آذر