نویسنده = اردشیر محمدی
تعداد مقالات: 3
2. تخصیص سلاح در سامانه‎های موشکی

دوره 9، شماره 25، پاییز 1392، صفحه 151-163

پیمان خرازیان؛ اردشیر محمدی


3. ویژگی های ارتباطی شبکه های C4I در میدان نبرد

دوره 7، شماره 17، تابستان 1389، صفحه 117-130

اردشیر محمدی