نویسنده = ایرج بختیاری
تعداد مقالات: 5
1. روند تکاملی جنگ و جنگ ترکیبی (از منظرفرماندهی و کنترل)

دوره 15، شماره 49، پاییز 1398، صفحه 101-127

10.22034/qjmst.2019.38082

ایرج بختیاری؛ بیژن ساعدی


2. تبیین نقش جنگ سایبری در جنگ‌های آینده

دوره 10، شماره 28، تابستان 1393، صفحه 47-74

ایرج بختیاری


3. گرایشات روزافزون به C4I2SR و ارتباط آن با سناریوی هند-پاکستان

دوره 8، شماره 20، بهار 1390، صفحه 135-157

محمود عاتف؛ ایرج بختیاری؛ آرمین سخاوت پور


4. انقلاب در امور نظامی و کشورهای در حال توسعه

دوره 7، شماره 17، تابستان 1389، صفحه 5-26

ایرج بختیاری