نویسنده = مصطفی لطفی
تعداد مقالات: 3
1. ارائه الگوی ارتقای بهره وری نیروی انسانی در یکی از یگانهای دفاعی کشور

دوره 15، شماره 50، زمستان 1398، صفحه 135-156

علی فرهادی؛ مصطفی لطفی جلال آبادی