نویسنده = مصطفی لطفی
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی مهارتهای مدیریتی فرماندهان رده عملیاتی به روش داده بنیاد

دوره 17، شماره 58، اسفند 1400، صفحه 77-107

10.22034/qjmst.2022.521901.1483

اسماعیل اسدی؛ حاجیه رجبی فرجاد؛ مصطفی لطفی جلال آبادی


2. ارائه الگوی ارتقای بهره وری نیروی انسانی در یکی از یگانهای دفاعی کشور

دوره 15، شماره 50، اسفند 1398، صفحه 135-156

10.22034/qjmst.2020.38957

علی فرهادی؛ مصطفی لطفی جلال آبادی