نویسنده = مجید رجب پور
ارتقاء بهره‌وری اساتید دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رضایت‌مندی از خدمات دریافتی

دوره 18، شماره 59، خرداد 1401، صفحه 141-169

10.22034/qjmst.2022.533422.1558

مجید رجب پور؛ محمدعلی افشار کاظمی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ محسن مرادیان


چگونگی پشتیبانی از بالگردهای کبرای هوانیروز در جنگ ترکیبی

دوره 14، شماره 43، خرداد 1397، صفحه 97-128

مجید رجب پور؛ احمدمهدی جمالی؛ محمدابراهیم خلیلی