نویسنده = جعفر خلیل‌پور
تعداد مقالات: 4
2. تحلیل و بررسی تکنیک‌های حمله الکترونیکی علیه رادارهای مونوپالس

دوره 15، شماره 47، خرداد 1398، صفحه 103-124

10.22034/qjmst.2019.36042

جعفر خلیل‌پور؛ بیژن ساعدی؛ یاسر غفاری لشکناری


3. مروری بر ساختار و خواص فرامواد و کاربرد های آن ها در سامانه های نظامی

دوره 13، شماره 39، خرداد 1396، صفحه 59-79

جعفر خلیل‌پور؛ مجید عندلیبی کمال


4. طراحی و ساخت سیستم ارتباط شناسایی فرکانس‌های رادیویی در مناطق نظامی

دوره 11، شماره 32، شهریور 1394، صفحه 81-98

اسماعیل صفدریان؛ جعفر خلیل‌پور