نویسنده = محمدتقی پرتوی
تعداد مقالات: 6
2. کاربردهای داده‌کاوی در تصمیم‌گیری فرماندهان و مدیران نظامی

دوره 11، شماره 31، بهار 1394، صفحه 27-51

محسن مرادیان؛ حسین مومنی فرد؛ محمدتقی پرتوی


3. مدل انتخاب و تخصیص بهینه پروژه‌های آموزشی و پژوهشی آجا با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی

دوره 10، شماره 29، پاییز 1393، صفحه 5-23

حسین ولی‌وند زمانی؛ محمدتقی پرتوی؛ ابراهیم ایجابی


4. شبیه‌سازی کشف و شناسایی تهدیدات هوایی در سامانه‌های فرماندهی و کنترل‌

دوره 8، شماره 22، زمستان 1390، صفحه 125-140

بهرام رضایی؛ محمّدتقی پرتوی؛ غلامرضا نصیرپور


5. بررسی تاثیر فنآوری اطلاعات بر تصمیم گیری فرماندهان آجا

دوره 8، شماره 21، تابستان 1390، صفحه 49-61

علی جوکار؛ محمدتقی پرتوی


6. زمینه‌های تحقق و راهکارهای اجرای نظام آموزشی دانشگاه هوایی شهید ستاری با رویکرد پژوهشی

دوره 8، شماره 20، بهار 1390، صفحه 99-116

محمد تقی پرتوی؛ حسن کولیوند؛ رحمت ابراهیمی؛ حسین امیدی