1. توانمندی‌های پهپاد درجنگ‌های آینده

دوره 7، شماره 18، پاییز 1389، صفحه 5-17

حسین شکوهی؛ علی همت عندلیبی


3. بررسی شرایط تأمین جیره اضطراری در نزاجا

دوره 11، شماره 32، تابستان 1394، صفحه 5-24

ابراهیم عابدی؛ عباس زنوزی


5. تأثیر به‌کارگیری فناوری اطلاعات بر توسعه و توانمندی منابع انسانی دانشگاه‌های افسری آجا

دوره 10، شماره 30، زمستان 1393، صفحه 5-20

محسن مرادیان؛ علیرضا شعبانی فرد؛ فتح‌الله کلانتری


6. مدل انتخاب و تخصیص بهینه پروژه‌های آموزشی و پژوهشی آجا با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی

دوره 10، شماره 29، پاییز 1393، صفحه 5-23

حسین ولی‌وند زمانی؛ محمدتقی پرتوی؛ ابراهیم ایجابی


9. تبیین رابطه مدیریت دانش و چابک‌سازی یگان‌های آجا

دوره 10، شماره 28، تابستان 1393، صفحه 5-28

شهریار سیمچی


12. ویژگی‌های شخصیتی خلبانان نظامی موفق

دوره 9، شماره 23، بهار 1392، صفحه 7-25

علیرضا رجایی؛ میثم عبداله‌پور؛ زهرا مفخمی؛ جواد جوانمرد


14. بررسی اثرات استفاده از سامانه مدیریت دانش درعملکرد سازمان‌های نظامی

دوره 8، شماره 21، تابستان 1390، صفحه 7-27

محمد فهمیده؛ علی خلیلی؛ علی‌اصغر سالارنژاد


16. توسعه فرهنگ پدافند غیرعامل در امنیت کشور

دوره 8، شماره 20، بهار 1390، صفحه 7-31

علی ذوالفقاری


19. تیپ های استرایکر با مخففه SBCT

دوره 1، شماره 1، زمستان 1383، صفحه 6-22

هاشم عطار طوسی


20. جنگ نامتقارن

دوره 2، شماره 2، بهار 1384، صفحه 6-16

محمدرضا رزمخواه


21. تحلیلی بر دکترین نظامی-دفاعی مقام معظم فرماندهی کل قوا در محیط ملی و بین‌الملل

دوره 12، شماره 36، تابستان 1395، صفحه 5-27

محمد باقر دانش آشتیانی؛ علی رستمی


22. فضائل علی علیه السلام در قرآن

دوره 2، شماره 3، تابستان 1384، صفحه 6-15

حسن جوانمرد


23. یادگـیری سازمـانی و مدیـریت دانـش

دوره 2، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 6-23

غلامعلی امیری


24. دانش محوری،پیشنیاز تحول و توسعه

دوره 3، شماره 5، بهار 1385، صفحه 5-24

غلامعلی امیری


25. سلسله فرآیند تحلیلی

دوره 3، شماره 6، پاییز 1385، صفحه 7-19

عباس مشرفی زنوزی